لوور پادری

وورهای پادری کاربری مشابه لوورهای هوارسان دارند با این تفاوت که روی درب ورودی نصب می شوند. لوورهای پادری ضمن اینکه اجازه عبور هوا را می دهند به خاطر شکل به خصوص پره‌های آن اجازه دید به داخل را نمی دهد. این نوع لوور در فضاهایی استفاده می شود که دریچه یا در کل مسیر هوای برگشت تعبیه نشده و هوای ورودی به فضا به اصطلاح بلاک و در فضا حبس می شود.