داکت اصلی شوتینگ زباله

  • داکت اصلی شوتینگ زباله از جنس استنلس استیل304 نگیر مات به شکل هندسی استوانه به ضخامت.8الی1.5 با اقطار مختلف بنا به نوع کاربری طراحی و اجرا میگردد.
  • متریال استفاده شده استنلی استیل میتواند درجه حرارت 120درجه سانتی گراد را برای 30دقیقه تحمل کند
  • فضای مورد نیاز بستگی به قطر شوتینگ طراحی واجرا می گردد.
  • داکت اصلی به شکل استوانه ای بدون هیچگونه برجستگی و فرورفتگی ساخته می گردد که باعث پارگی کیسه زباله در مسیر نگردد.
  • نصب قطعات شوتینگ به صورت فیتینگی تولیدو نصب میگردد.