دریچه برگشت پره ایرفویلی آلومینیومی

دریچه برگشت پره ایرفویلی آلومینیومیجهت استفاده در کانال برگشت روی دیوار و به دلیل ظرافت پروفیل پره در محلهای دور از امکان ضربه قرار میگیرند. با توجه به شکل و نوع پروفیل های پره، استفاده از این نوع دریچه در عرض های بیش از 70 سانتی متر و یا محل های خارج از ساختمان توصیه نمی گردد. و در صورت سفارش گذاری در عرض های بلند از ستون هایی جهت ایجاد استحکام در قاب دریچه استفاده می شود.

ویژگی های دریچه برگشت پره ایرفویلی آلومینیومی

  • نام محصول : دریچه برگشت ایرفولی
  • متریال : پروفیل و پره از جنس آلومینیوم بضخامت 1 میلیمتر
  • رنگ : پودری الکترواستاتیک و چرمی
  • ابعاد : طبق سفارش
  • کاربری : مسکونی ، تجاری ، اداری و ...