دریچه زیر فن کوئل لولایی

در کلیه ساختمانها به منظور دسترسی آسان جهت سرویس دوره ای دستگاه ها از قبیل فنکوئل ها ، داکت اسپلیت ها و ... از دریچه زیر فن کوئل لولایی هم رنگ و همسطح با سقف استفاده میگردد و اندازه دریچه ها ارتباط مستقیم با توان خشک کننده ها دارند و بر مبنای ابعاد دستگاه طراحی و تولید میگردد .در صورتی که مکش هوای برگشت این دستگاه ها توسط کانال برگشت باشد این درب های بازدید نیازی به گریل خطی یا شیار ندارند اما اگر مکش هوای برگشت از زیر دستگاه باشد درب بازدید نیاز به گریل خطی یا شیار دارد

به طور کلی مدلهای استفاده شده دریچه ها عبارتند از : قفل زیمنسی لولا و درب های بازدید فن کوئل وزنی تقسیم می شوند .در مدل های وزنی و لولا به صورت پیش فرض در نظر گرفته نمی شود دریچه زیر فن کوئل بازشو نیز با ترکیب دو مدل وزنی و قفل لولایی تولید می شوند که این مدلهابستگی به فاصله سقف کاذب متغیر میباشد. در مواقعی که فاصله سقف تا دستگاه به اندازه کافی نباشد و جدا کردن درب بازدید وزنی امکان پذیر نباشد استفاده می شودودرصورت داشتن فضا از مدل لولایی استفاده میشود.

ویژگی های دریچه بازدید فن کوئل خطی لولایی

  • نام محصول : دریچه های زیر فنکوئل خطی لولایی
  • متریال : قاب و ورق از جنس آلومینیوم بضخامت 1 میلمتر ر
  • رنگ : پودری الکترواستاتیک و چرمی
  • محل نصب : سقفهای کاذب
  • کاربری : در کلیه ساختمانها ، برج ها و اماکنی که از دستگاه های داکت اسپلیت ، فنکوئل و ... جهت تهویه هوا استفاده می گردد.