دریچه کوئل لولایی مشبک

در کلیه ساختمانها به منظور دسترسی آسان جهت سرویس دوره ای دستگاه ها از قبیل فنکوئل ها ، داکت اسپلیت ها و ... از دریچه هایی هم رنگ و همسطح با سقف استفاده میگردد و اندازه دریچه ها ارتباط مستقیم با توان خشک کننده ها دارند و بر مبنای ابعاد دستگاه طراحی و تولید میگردد .در صورتی که مکش هوای برگشت این دستگاه ها توسط کانال برگشت باشد این درب های بازدید نیازی به گریل خطی یا مشبک ندارند اما اگر مکش هوای برگشت از زیر دستگاه باشد درب بازدید نیاز به گریل خطی یا مشبک جهت مکش دارد .

به طور کلی مدلهای استفاده شده دریچه ها عبارتند از : قفل زیمنسی لولا و درب های بازدید فن کوئل وزنی تقسیم می شوند .در مدل های وزنی و لولا به صورت پیش فرض در نظر گرفته نمی شود

دریچه کوئل لولایی مشبک

بازشو نیز با ترکیب دو مدل وزنی و قفل لولایی تولید می شوند که این مدلهابستگی به فاصله سقف کاذب متغیر میباشد. در مواقعی که فاصله سقف تا دستگاه به اندازه کافی نباشد و جدا کردن درب بازدید وزنی امکان پذیر نباشد استفاده می شودودرصورت داشتن فضا از مدل لولایی استفاده میشود.

ویژگی های دریچه کوئل لولایی مشبک

  • نام محصول : دریچه های زیر فنکوئل مشبک لولایی
  • متریال : قاب و ورق از جنس آلومینیوم بضخامت 1 میلمتر
  • رنگ : پودری الکترواستاتیک و چرمی
  • محل نصب : سقفهای کاذب
  • کاربری : در کلیه ساختمانها ، برج ها و اماکنی که از دستگاه های داکت اسپلیت ، فنکوئل و ... جهت تهویه هوا استفاده می گردد.