دریچه های دیواری

با توجه به این که تهویه هوا یک مسئله بسیار مهم در هر فضایی محسوب می شود؛ لازم است در هر محیطی تجهیزات مورد نیاز برای تنظیم هوا تعبیه شود. یکی از تجهیزات مهم در خصوص تهویه هوا، دریچه تنظیم هوا است. امروزه دریچه های دیواری در صنعت ساختمان بسیار کاربرد دارند. ما در این مقاله قصد داریم درباره دریچه های دیواری صحبت کنیم. دریچه دیواری برای پخش هوای تازه و دهش بسیار کاربرد دارد. برای مثال یکی از انواع دریچه های دیواری، دریچه کولری یا دریچه ایرفویلی است که در بیشتر منازل مسکونی یا اداری قابل استفاده و نصب هستند. یکی دیگر انواع دریچه دیواری دریچه خطی است که برای اکثر هواسازها قابل استفاده می باشد.

در مکان هایی که دریچه دیواری به عنوان دریچه ی هوادهی کاربرد دارد، آیتم دمپر یکی از مهمترین ارکان دریچه محسوب می شود، درصورتی که منبع اصلی هواساز به چند دریچه هوارسانی کند، برای کنترل میزان هوای ورودی به هریک از دریچه های دیواری نیاز به استفاده از دمپر ضروری است.