سه راهی شوتینگ زباله

  • سه راهی شوتینگ زباله از جنس استلس استیل 304 نگیر مات مناسب در برابر خوردگی و زنگ زدگی به شکل هندسی استوانه با اقطار مختلف بنا به نوع کاربری طراحی و اجرا میگردد.
  • فضای مورد نیازبستگی به قطراصلی شوتینگ محاسبه واجرا میگردد.
  • داکت اصلی به شکل استوانه ای بدون هیچگونه برجستگی و فرورفتگی ساخته می گردد که مانع پارگی کیسه زباله در مسیر انتقال میشود
  • ابعاد دهنه سه راهی باتوجه به قطر اصلی شوت زباله طراحی وساخته میگردد. نصب کلیه قطعات به صورت فیتینگی تولید واجرا میگردد
  • باید از جنس استنلس استیل نگیر L 304 مناسب در برابر خوردگی و زنگ زدگی باشد تا امکان شستشو فراهم باشد.