سیستم قفل برقی

ازانجایی که درسیستم های شوت زباله امروزی جهت راندمان وکارایی بهترسیستم شستشوی مکانیزه استفاده میگردد جهت مدیریت استفاده از این سیستم پیشنهاد میگردد ازسیستم قفل برقی استفاده گردد.

ازمزیت های سیستم قفل برقی میتوان به این موارد اشاره کرد.

  • مدیریت زمان استفاده ازشوت در ساعات خاصی از شبانه روز
  • قفل شدن دریچه ها به طور خودکار درزمانهایی ساکنین ساختمان درحال استراحت هستند
  • قفل شدن دریچه ها زمانی که سیستم شستشو درحال نظافت مسیر شوتینگ هست دراین زمان حتما دریچه ها میبایست قفل شوند ،درغیر اینصورت ممکن هست زباله ای روی وینچ درحال حرکت شستشو قراربگیرد که این امر باعث انتشار بو به داخل ساختمان شده وموجبات ناراحتی ساکنین گردد.
سیستم قفل برقی .
جهت استفاده واجرای اصولی سیستم شوت زباله با آپشن های متنوع و بروز دنیا مشاورین شرکت سبلان تهویه برودت آماده ارائه پلن اجرایی استاندارد سیستم شوتینگ زباله ، بسته به نیاز پروژه از ابتدای طراحی در کنار مشاورین ، مهندسین، طراحان ، معماران ، مجریان وکارفرمایان محترم میباشد.