شوتينگ نخاله

شوتينگ نخاله برای جابجايی مصالح ساختمانی استفاده میشود.

می توان پس از اتمام پروژه ، شوتينگ را باز نموده و در پروژه های بعدی نيز از آن استفاده نمود.

شوت نخاله از نوع فلزی

جنس : از ورق سياه و گالوانيزه می توان استفاده نمود

  • ساخت شوت نخاله گرد به ضخامت 2 ميليمتر و قطر 62 و 50سانتيمتر مي باشد.
  • شامل يك سراهي در هر طبقه با دهانه 65 × 50 سانتیمتر.
  • داراي بست نگهدارنده وساپورت مي باشد
  • در انتهاي سيستم سرعت گير با زانويي 45 درجه به ضخامت 3 ميليمتر مي باشد

تمامي آيتم ها قابل تغيير مي باشد

شوت نخاله از پلی اتیلن (پلاستيك)

جنس : از ورق پلی اتيلن استفاده می شود

  • قطر لوله 55 مي باشد
  • در هر طبقه داراي سراهي مي باشد
  • داراي بست نگهدارنده وساپورت مي باشد
شوتينگ نخاله .