صدا گیرکانالی

صداگیر کانالی گرد با توجه به سطح صدای موجود ، میزان جذب صدا در داخل کانالها و انشعابها، میزان صدای جذب شده در محیط و سایر عوامل کاهش سطح صدا، طراحی و انتخاب می شوند. در کانالهای تهویه که عمدتا به علت کارکرد فن مکش صدای ناخشایندی در محیط پیرامون آن بوجود می آید که با ایجاد صدا گیرکانالی میزان عبور هوا از صداگیر به صورت آرام و یکنواخت گردیده و میزان سطح صدا و هوا کاهش پیدا میکند .

ویژگی های صدا گیرکانالی

  • نام محصول : صداگیر کانالی گرد
  • متریال : محفظه صداگیر از جنس آهن و گالوانیزه بضخامت 1.5 میلیمتر و مسیرهای صوتی گالوانیزه بضخامت 1 میلیمتر
  • رنگ : رنگ الکترواستاتیک
  • ابعاد : طبق سفارش و بر مبنای ظرفیت فن تهویه و ابعاد کانال
  • کاربری : ساختمانها ، هتل ها ، بیمارستانها ، اتاقهای عمل ، استودیو و اتاق های کنفرانس و ...