کانال گالوانیزه گرد

کانال گرد هوا با مقطعِ گرد از ورق گالوانیزه یا آلومینیوم یا استیل به دو صورتِ کانالِ گردِ اسپیرال و کانالِ گردِ معمولی با درزِ طولی تولید و عرضه میگردد. کانالِ گرد با درز طولی لازم به توضیح است که این کانال از ورقِ یکپارچه ی گالوانیزه یا آلومینیوم و یا استیل به صورت طولی و با درزِ ممتد در ارتفاعِ ورقِ نورد شده با قطرِ دلخواه ساخته می شود. این کانال در طولهای یک متر، یک وبیست و پنج و نهایتاً دوونیم متر ساخته میشود. این نوع کانال (گرد)به سه صورتِ اُورلپ، رابط و فلنچ به هم متصل می شود. در قطرهای پایین از روشِ اُورلپ و در قطرهای متوسط به وسیله ی رابط و در قطرهای بالا از فلنچ استفاده می شود. قطعاتِ این نوع کانال مثلِ زانوها،تبدیل ها،سه راه ها،چهارراه ها و... نیز دقیقاً همان قطعاتِ کانالِ اسپیرال میباشد. جهتِ اتصال در محلِ درزِ کانال از سه روشِ نقطه جوش، درزِ کانالی و جوش با الکترود استفاده می شود. در کانالهای گرد با ضخامتِ ورقِ بالا مثل کانالهای گرد موتورخانه برای اتصال نقطه ی درز از جوش استفاده می شود. کاربردِ کانال گالوانیزه گرد هم برای ساختِ کانالهای هوا از ورق گالوانیزه،آلومینیوم و استیل و هم برای ساختِ کانالِ دودکشِ موتورخانه از ورق روغنی و گالوانیزه و هم برای ساختِ سیستمِ شوتینگ زباله از ورق استیل و گالوانیزه می باشد. جهتِ جلوگیری از ایجاد و انتقالِ صدا و حرارت و همچنین جلوگیری از نشت هوا در این نوع کانال از انواع عایق از جمله عایق الاستومری استفاده می شود.

کانال گالوانیزه گرد .
نحوه عملکرد وتجهیزات سیستم شستشو بدین شرح میباشد
  • ایجاد صدای کمتر نسبت به کانالهای چهارگوش
  • قیمت پایین تر نسبت به کانالهای اسپیرال
  • کاهش اتلاف انرژی نسبت به کانال چهارگوش بدلیل کمتربودن سطح جانبی
  • نصب سریع و آسان
  • جریان یکنواخت هوا
کانال گالوانیزه گرد

کانال گرد اسپیرال

این نوع کانال گرد ،مارپیچی از تسمه ورقی است که حجم گرد به کانال می دهد و در قطرها و طول های متفاوت از سه نوع ورق گالوانیزه، آلومینیوم و استیل در ضخامتهای ۰.۶ میلیمتر به بالا تولید می شود.

کانال گرد اسپیرال گالوانیزه از ورق گالوانیزه به ضخامت ۰.۶ ، ۰.۸ و ۱ میلیمتر در قطرهای ۱۰سانت به بالا( بنا به درخواستِ کارفرما)، در طولهای دلخواه(عمدتاً ۳ متری) ساخته می شود.

از جمله مزایای کانال گرد اسپیرال گالوانیزه،ساخت آن در طولهای دلخواه و استفاده ی کمتر از اتصالاتِ فلنچی برای ارتباط دو طرفِ کانال گرد می باشد که در محاسبه کلیِ قیمتِ تمام شده، اختلافِ واضحی نسبت به کانال گرد با درز طولی ایجاد می کند.

مزیتِ دیگرِ کانال گرد اسپیرال در قطرهای پایین، استفاده از سیستم فیتینگ یا گسکِت برای اتصالِ دو کانال گرد می باشد.یعنی در قطرهای پایین به جای استفاده از فلنچ، دو قطعه ی کانال گرد را بصورت اُوِرلپ یا گسکت به هم مرتبط می کنند.ا

کانال گرد اسپیرال توسط ساپورتهای گرد که از نوردِ تسمه ضخیم ساخته می شود،به سقف آویزان می شود و کانال در مسیرِ خود جانمایی می شود.

راندمان بالا و کاهشِ افت فشارِ هوا در زمان هوارسانی با کانال گرد اسپیرال باعث گردیده استقبال و توجهِ کارفرمایان و مهندسینِ تاسیسات به این نوع کانال افزایش یابد

از جمله کاربردهای صنعتیِ کانال گرد اسپیرال می توان به استفاده از آن در صنایع چوب و مکنده ها اشاره نمود.سطحِ داخلیِ متوازن و طویلِ کانال گرد اسپیرال این امکان را می دهد که در مسیرهای طویل جهت مکشِ براده های چوب، به راحتی از کانال گرد اسپیرال استفاده نمود. یکی دیگر از کاربردهای مهمِ کانال گرد اسپیرال استفاده از آن بعنوان دودکشِ هود های صنعتی می باشد