تفکیک زباله از مبدا

با تفکیک زباله از مبدا روند افزایش جمعیت ، رشد شهر نشینی ، گستره فعالیتهای صنعتی و تغییر الگویی مصرف سبب می شود تا سالانه میلیون ها تن زباله در کشور تولید و از چرخه خارج می شود . اکنون بسیاری از کشورهای دنیا برای مبارزه با این امر و استفاده بهینه از تمامی سرمایه های ملی و بازگردان دوباره این سرمایه ها به چرخه مصرف از آخرین فن آوری پیشرفته و روز آمد بشری استفاده می کنند . بصورتی که اگر در تهران تماما اجرا گردد مبالغ بسیار زیادی در چرخه تولید و جمع آوری و یا در قسمت بازیافت در کارخانه کم خواهد شد .

مقدمه

بازیافت از ارکان زنجیره مدیریت مواد زائد جامد محسوب می شود که می تواند در قسمتهای مبدا ، مقصد و میانه ( ایستگاههای انتقال ) صورت گیرد بهترین و آرمانی ترین شکل بازیافت ، تفکیک در مبداء (ساختمان)می باشد . که باعث جداسازی زباله خشک وترمیگردد. طرح جمع آوری و جانمایی برای بازیافت و حمل و نقل ، ارزیابی پایه برای عملی بودن موارد مالی و فنی ، طراحی دقیق بخش جدا سازی زباله به همراه محاسبه تمام هزینه ها می باشد .

تاریخچه تفکیک از مبدا در شهر تهران

از سال 1374 تا کنون طرحهای متعددی توسط سازمان بازیافت و تبدیل مواد به منظورساماندهی امر تفکیک جمع آوری پسماندهی خشک در مناطق مختلف شهر تهران به اجراء درآمده که این طرحها به لحاظ روش اجرا به چهار گروه تقسیم می شوند .


 • ساماندهی عوامل بازیافت سنتی با استفاده از پیمانکاران بازیافت
 • استفاده از خودروهای خدمات شهری جهت جمع آوری زباله خشک در روز
 • استفاده از خودروهای 2 منظوره جهت جمع آوری همزمان پسماندهای تر و خشک
 • استفاده از خودروهای خدمات شهری جهت جمع آوری زباله خشک در شب
انواع تفکیک

بازیافت زباله طی مراحل ذیل می توان انجام داد

 • تفکیک در مبدا

  جمع آوری از خانه ها و ادارات و کارخانجات است . این امر با آموزش صحیح فرهنگ بازیافت و همکاری صمیمانه مردم در جهت تفکیک و جداسازی زباله در کیسه های جداگانه امکان پذیر است واین با صرفه ترین حرکت است .

 • تفکیک در ایستگاه ها

  چنانچه مورد اول رعایت شود مقدار کمی جهت بازیافت باقی می ماند

 • تفکیک در محل دفن

  جداسازی در این مرحله بسیار کم بوده و مقدار زباله مانده نیز به مراتب کمتر می شود .

فوائد ایجاد سیستم تفکیک از مبداء

یکی از روشهای مورد اجرا در زمینه بازیافت و پردازش زباله که در برخی از شهر ها از جمله تهران بصورت اصولی به مورد اجرا درآمده طرح تفکیک در مبدا می باشد . که مزایای این طرح به شرح ذیل میباشد


 • ارتقاء سطح فرهنگ و آموزش عمومی در ارتباط با تولید و دفع مواد زائد جامد و ترویج روحیه صرفه جویی
 • بهبود شرایط بهداشتی ، کاهش آلودگی محیطی ناشی از حمل و نقل از تولید زباله تا محل دفع
 • صرفه جویی در مصرف منابع طبیعی با بازگشت مواد قابل استفاده به چرخه تولید (حفظ در راستای توسعه پایدار)
 • بهبود کیفیت مواد اولیه کارخانه کمپوست به منظور دستیابی به کمپوست مرغوب تر ( خروج عناصر جامد در کمپوست مانند : شیشه)
 • بهینه سازی شیوه های جمع آوری و حمل و نقل مواد زائد جامد و نظافت شهری ( با تعیین جدول زمان بندی تفکیکی مواد در حمل و نقل )
 • خارج کردن مواد بازیافتی از چرخه دفع
 • کمک به اقتصاد کلان کشور به علت به چرخه در آوردن مواد بازیافت در چر خه های تولید
 • تشویق سرمایه گذاران بخش خصوصی
آمار تولید زباله

هیچ کس تولید زباله را شاخص توسعه معرفی نکرده اما آمارها،معنایی جز این ندارند سطح تولید زباله ، ارتباط مستقیمی با سطح توسعه یافتگی دارد . در خلال سالهای دهه 1990 تولید سالانه زباله به ازای هر نفر در کشورهای پیشرفته 300 تا 800 کیلوگرم بوده در حالی که این رقم در کشورهای توسعه نیافته بیشتر از 200 کیلوگرم نبوده است . واقعیت این است که سرانه تولید زباله در کشور ما رو به افزایش است و نمونه بارز آن در شهر تهران و البته سایر کلان شهرها به وضوح دیده می شود . با توجه به اینکه ر تهران روزانه بیش از 7 هزار تن زباله تولید می شود . حدود 70% زباله تر و 30% زباله خشک می باشد بررسی های انجام شده توسط وزارت کشور نشان می دهد ، روزانه 380 تا 400 هزار تن انواع پسماندهای عادی (شهری و خانگی) در کشور تولید می شود و سرانه تولید هر نفر 0.82 کیلوگرم در روز است .


 • سیستم تفکیک زباله از مبدا یک گام به جلو برای سازگاری ساختمان با محیط زیست می باشد که این طرح موجب شده است که از هزینه کردن برای رایزر شوت متعدد جلوگیری شود.
 • با اجرای تفکیک زباله از مبدا و جداسازی زباله های خشک به تولید ملی کمک کنیم
 • با استفاده از یک شوت(داکت) جمع آوری زباله تفکیک شده خشک و تر تسهیل می گردد.
 • کاملا اتوماتیک بوده و یک نفر در یک زمان می تواند از آن استفاده کند.
 • در این سیستم،شاسی انتخاب وجود دارد که میتوان برای دفع پسماند خشک و تر از آن اسنفاده کرد و با انتخاب گزینه خشک و تر زباله ها در ترولی جداگانه هدایت می شوند.
 • دریچه ها همیشه قفل هستند و با انتخاب گزینه مربوط هدرب همان طبقه باز می شود
 • اجرای شوت تفکیک کنترل UL برای ایمنی ساکنین یک امتیازبزرگ می باشد.
 • اجرای شوت باقابلیت تفکیک امکان اتصال به سیستم حریق درساختمان فراهم میگردد.
جهت استفاده واجرای اصولی سیستم شوت زباله با آپشن های متنوع و بروز دنیا مشاورین شرکت سبلان تهویه برودت آماده ارائه پلن اجرایی استاندارد سیستم شوتینگ زباله ، بسته به نیاز پروژه از ابتدای طراحی در کنار مشاورین ، مهندسین، طراحان ، معماران ، مجریان وکارفرمایان محترم میباشد.