دریچه های سقفی

عموما به دریچه هایی که به روی سقف به منظور انتقال هوا، از کانال به محیط نصب می شوند را دریچه های سقفی می گویند. امروز این دریچه ها در اشکال مختلفی همچون چهارگوش، گرد، تایلی و… در بازار موجود می باشد.

در صورتیکه سیستم کانال کشی ساختمان بگونه ای طراحی و اجرا شده باشد که کانالهایی که بصورت افقی در سقف وجود داشته باشد، دهانه این انشعاب ها از طریق سقف کاذب خارج می شوند و یک دریچه های سقفی از نوع چهار طرفه (چهارگوش)، گرد، تایلی، سه طرفه، مشبک و یا خورشیدی به منظور انتقال هوای بهتر، در آن ناحیه تعبیه می شود.