دمپرها

دمپر، دریچه یا صفحه ای فلزی می باشد که از پرکاربردترین وسیله کنترل جریان هواوغبار در دستگاه های تهویه مطبوع HVAC نظیر هواسازوغبارگیرها جهت کنترل جریان هوای داخل کانال و دیگر تجهیزات می باشد.

باز و بسته کردن و همچنین کنترل میزان جریان هوا توسط دمپر امکان پذیر می باشد، همچنین با تنظیم تیغه های دمپر امکان تغییر جهت جریان هوا میسر می گردد.

دمپرها انواع مختلفی دارند که در زیر به بعضی موارد اشاره می گردد:

  • دمپرهای وزنی (ثقلیGravity dampe)
  • دمپر ضد حریق ( کنترل آتش)
  • دمپرهای ضد انفجار (Blast Damper)
  • دمپر پروانه ای
  • دمپر دیافراگمی
  • دمپر صنعتی

تیغه دمپرها میتواند به صورت ثابت که به آن دمپرهای لوور Louver نیز گفته می شود و همچنین متحرک اتوماتیک یا دستی باشد.

دمپرهای دستی به وسیله یک دسته باز و بسته می گردند.

برای دمپرهای اتوماتیک موتوری، باید موتور دمپر در نظر گرفته شود. موتور دمپر (Actuator) موتوری است که روی دمپر قرار میگیرد و وظیفه کنترل دمپر به صورت اتوماتیک را دارد. موتور دمپر ها به صورت فنر برگشتی و بدون فنر برگشتی می باشند.

قطعات دمپر مختلف بوده و جنس آن برحسب ضرورت با توجه به نوع کاربرد و کارکرد و شرایط مکانی از گالوانیزه ، آلومینیوم ، استیل و … ساخته می شوند که تیغه های آن ها میتواند ثابت و یا متحرک باشند.